Afschrijvingstabel lineair


Velden met "*" verplicht

Beschrijving
Jaar aankoop (jjjj) *
Leverancier
Faktuur Nį
Bedrag * Ä  
Afschrijvingspercentage * %  

Voorwaarden om niet prorata temporis af te schrijven

De Ministerraad heeft beslist het voorheen bestaande gunstregime inzake afschrijvingen
voor kleine ondernemingen met ingang van het aanslagjaar 2005 opnieuw in te voeren.
En, om de bezwaren van het arrest van het Arbitragehof tegemoet te gaan, worden deze ondernemingen
omschreven als ondernemingen die een verkorte jaarrekening kunnen opstellen,
d.w.z. ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid die voor het laatst afgesloten boekjaar
niet meer dan een der volgende criteria overschrijden: tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

U kan de volledige wettekst raadplegen.
Indien U niet aan de voorwaarden voldoet zie de proportionele afschrijvingstabel.

Naar andere berekeningen boekhouding
Naar sitemap
Naar Lijst categoriŽn
Terug naar home pagina
Privacy beleidDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :