Altman Z-score gezondheid bedrijf berekenen.

Andere berekening: Bradford schaal (problematische afwezigheden)

Alle vakken moeten ingevult worden
indien niet van toepassing "0" invullen.
Voor niet-productie bedrijven
wordt het vak "Omzet" niet ingevuld.
Type bedrijf
Omzet (1) €  
Totale bezittingen (2) €  
Werkkapitaal (3) €  
Totaal van ingehouden winsten (4) €  
Boekwaarde totale schulden (5) €  
Marktwaarde van het bedrijf (6) €  
Winst voor belastingen en interest (7) €  
 


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :