Arbeidsongeschiktheid uitkering voor zelfstandigen.

Voorziet in een dagvergoeding als je je beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. De eerste maand wordt niet vergoed.
Vanaf het tweede jaar spreekt men van invaliditeit.
Fouten of opmerkingen melden kan onderaan deze pagina. Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Samenstelling gezin
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :