Arbeidsongeschiktheid uitkering voor zelfstandigen.

Voorziet in een dagvergoeding als je je beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. De eerste maand wordt niet vergoed.
Vanaf het tweede jaar spreekt men van invaliditeit.

kiezen
Samenstelling gezinDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :