Boeten bij snelheidsovertredingen bebouwde kom en snelwegen

Andere berekeningen: besparing brandstof of additieven

De politiediensten moeten volgende regels in acht nemen bij het bepalen van de te betalen boete
bij snelheidsovertredingen ( = toepassing van de technische correctiemarge ):
Een tolerantiemarge op de gemeten snelheid van
- 6 km/u voor snelheden onder de 100 km/u
- 6 % voor snelheden boven de 100 km/u op de maximum toegelaten snelheid. Berekening boeten :
+ 10 per kilometer die men te snel rijdt in bebouwde kom.
+ 5 per kilometer die men te snel rijdt op andere wegen.

Type weg kiezen
TypeDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :