Berekening huurprijs volgens gewenst rendement

Andere berekening: aflossingtabel

Deze site doorzoeken met een trefwoord

Kosteninformatie
Er is rekening gehouden met een
gemiddelde inflatie van 2% per jaar.
Indien een veld niet van toepassing is "0" invullen.
Het rendement van de huur moet uiteraard
hoger liggen dan het spaarrendement.
Aankoopprijs eigendom (kosten inbegrepen)
Middelen voor verworven eigendom
Hoeveel jaar in bezit jaar
Huidige interest op spaarboek
Onroerende voorheffing op eigendom
Gemeentebelastingen
Belasting op 2de verblijf
Brandverzekering
Jaarlijks onderhoud
Jaarlijkse meerwaarde eigendom
Gemiddelde jaarlijkse meerwaarde
Rendement van uw investering bepalen
Hoeveel % rendement wil je %Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid