Formule Claeys voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1/1/2011

Salarisgegevens voor het ganse jaar
In de aangepaste formule wordt rekening gehouden
met de index van de maand van ontslag.
Deze berekening is geen officiële formule maar wordt in
de meeste gevallen door de rechtbanken gevolgd.
Totaal bruto inkomen is het totaal van
bruto salaris + 13de maand + vakantiegeld + premies.
Ze is enkel geldig voor een totaal bruto inkomen
boven de 30.535 € (2011)
Voor handelsvertegenwoordigers gelden de
afgesproken verbrekingsvergoedingen.
Bruto Jaarsalaris
Bruto 13de Maand
Bruto dubbel Vakantiegeld
Andere voordelen of premies
Maand waarin de opzeg gegeven wordt
Persoongegevens
Leeftijd jaar en maand
Anciënniteit jaar en maandDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid