CO² bijdrage bij de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé-gebruik

Sinds 1 januari 2005 is de solidariteitsbijdrage van 33 % die de werkgever verschuldigd was aan de RSZ
bij de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé-gebruik,
vervangen door een bijdrage die afhankelijk is van de CO²-uitstoot en het type brandstof van de wagen.
De afstand woon-werkverkeer, de fiscale PK en de wijze van aangifte van het voordeel oefenen dus geen invloed meer uit op de berekening van de bijdrage.
Het bedrag van de CO²-bijdrage is gelinkt aan de gezondheidsindex van de maand september 2004 en wordt op 1 januari van elk jaar aangepast (basis 1996)

Brandstofkeuze
Type brandstof

CO² uitstoot per km g/kmDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :