Index aanpassingen voor huur, loon, uitkeringen en alimentatie basis 1996, 2004 en 2013
(enkel voor Belg´e).

Andere berekening: achterstallige alimentatie berekenen

Index aanpassing basis: 1996-2004 en 2013
Type Index
Index basis

Laatste maand waarop de
index werd aangepast
Maand waarop de nieuwe index
wordt toegepast

copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid