Huidig bedrag voor een toekomstige waarde

Alle velden invullen. Gewenste datum is de datum
waarop het gewenst bedrag op de rekening moet staan
Gewenst toekomstig bedrag
Gewenste datum (dd mm jjj) / /
Jaarlijkse interest %Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :