Verkoop huis of appartement in blote eigendom

Andere berekeningen: aflossingstabel of herfinancieren

Vruchtgebruik wordt verpersoonlijkt door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Kenmerkend is de nauwe verbondenheid met de persoon van de vruchtgebruiker.
Het vruchtgebruik eindigt bij zijn overlijden. De blote eigenaar wordt dan opnieuw de volle eigenaar van de eigendom.
Met andere woorden: de vruchtgebruiker heeft tot aan zijn dood het genot van een eigendom waarvan hij geen eigenaar is.

Opgepast! de vruchtgebruiker moet zelf de onroerende voorheffing en de syndickosten betalen.

Invullen.
Waarde eigendom
Ouderdom:
indien getrouwt, de jongste van de 2
jaarDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :