Onderhoudsgeld voor kinderen volgens methode Renard (enkel voor Belgïe).

Andere berekening: indexaanpassingen of achterstallige alimentatie berekenen

Alle velden invullen

De methode Renard is geen wettelijk verplichte
of erkende methode.
Sommige rechtbanken respecteren deze methode op
verzoek van de advocaat.
In dat geval is het de advocaat die de methode
gebruikt om zijn eis te staven.
Alimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden.
Het is de betaler (de alimentatieplichtige) die op
eigen initiatief de indexering moet toepassen.
Ouderdom kinderen maximum 30 jaar.

Aantal kinderen
Jaarlijks netto inkomen vrouw
Jaarlijks netto inkomen man
Jaarlijkse kinderbijslag betaald aan vrouw
Jaarlijkse kinderbijslag betaald aan man
Omgangsregeling % verblijf bij de vrouw %


Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :