Ontslagvergoeding berekenen

Naast het bruto loon heb je ook recht op volgende vergoedingen :
8% van het jaarlijks brutoloon, overeenstemmend met het enkel vakantiegeld, naar rato van de nog niet opgenomen vakantiedagen.
7,34% van hetzelfde loon, overeenstemmend met het dubbel vakantiegeld als dat nog niet uitbetaald werd.
15,34% van het jaarlijks brutoloon als vergoeding, die dient om de vakantie van het volgende jaar te financieren.
Fouten of opmerkingen melden kan onderaan deze pagina. Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Invullen
Maandelijkse vergoeding (inklusief: 13de maand,
dubbel vakantiegeld en andere voordelen)
Aantal maanden opzeg maand
Hoeveel vakantiedagen heb je reeds opgenomen
Is je dubbel vakantiegeld reeds uitbetaaldDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :