Successierechten op erfenissen

Het Vlaams gewest heeft 3 categoriŽn voor erfenissen. Successierechten worden berekent op de netto-verkrijging, nŠ aftrek van de begrafeniskosten en gebeurlijke schulden.
Meer daarover hier
Verminderingen worden toegekend indien de netto-verkrijging kleiner is dan 50.000Ä voor (1) en 75.000Ä voor (2) en (3).
Voor kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben, is er bovenop voornoemde vermindering
een extra belastingvermindering voorzien van 75 euro voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt.
  1. Successierechten voor erfenissen in rechte lijn (kinderen, ouders en kleinkinderen) en tussen echtgenoten of samenwonenden.
  2. Successierechten voor erfenissen tussen broers en zussen.
  3. Successierechten voor erfenissen tussen andere personen.

Kies uw verwantschap
Verwantschap

Waarde onroerende en roerende goederen
Waarde gezinswoning   
Waarde andere woningen   
Waarde roerende goederen   
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :