Secretariaat van de vice-eerste minister: degressieve afschrijvingen

Degressieve afschrijving is een stelsel waarbij vaste activa jaarlijks degressief of afnemend worden afgeschreven op basis
van een vast percentage op de nog af te schrijven waarde of residuwaarde.