Secretariaat van de Vice-Eerste Minister

Degressieve afschrijvingen

Degressieve afschrijving is een stelsel waarbij vaste activa jaarlijks degressief of afnemend worden afgeschreven op basis van een vast percentage op de nog af te schrijven waarde of residuwaarde.

Andere Boekhoudkundige Links
AfschrijvingenLeningenBeleggingenDiversen
LineairAflossingstabel AnnuiteitenDebiteuren
ProportioneelMeer Aflossen Eenmalig Bedrag% berekenen
DegressiefHerfinanciering
2-Wekelijks Betalen
Jaarlijks Budget