Berekening kostprijs per uur van een bedrijf (versie 2)

Andere berekeningen: contole getal OGM of Altman-z score

Jaarlijkse bedrijfskosten
Jaarlijkse loonkost inclusief sociale bijdragen
Jaarlijkse afschrijvingen
Jaarlijkse grondstoffen
Jaarlijkse energiekost (water, elektriciteit, gas)
Jaarlijkse huur van het pand
Jaarlijkse bureau benodigheden
Diverse uitgaven
Personneel
Er is rekening gehouden met 11 feestdagen/jaar
Aantal wernemers
Aantal werkuren per week
Aantal verlofdagen per werknemerDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid