Kostprijs per minuut van een bedrijf (versie 2)

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Jaarlijkse bedrijfskosten
Jaarlijkse loonkost inclusief sociale bijdragen
Jaarlijkse afschrijvingen
Jaarlijkse grondstoffen
Jaarlijkse energiekost (water, elektriciteit, gas)
Jaarlijkse huur van het pand
Jaarlijkse bureau benodigheden
Diverse uitgaven
Personneel
Er is rekening gehouden met 11 feestdagen/jaar
Aantal wernemers
Aantal werkuren per week
Aantal verlofdagen per werknemer


Naar andere berekeningen gezondheid
Terug naar home paginaDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid