Bradfordscale voor problematische afwezigheden

Het bepalen van de Bradfordscore helpt om problematische afwezigheden
in kaart te brengen: <=45=OK; 46-100=Opvolgen; 101-900=Problematisch;
>900=Dringend bespreken.
In niet gebruikte velden "0" invoeren
Formule: S * T = B
S=som van de afzonderlijke ziekteperioden
over een bepaalde periode (meestal 52 weken)
T=totaal aantal ziektedagen over dezelfde periode.
Naam werknemer:
Aantal afzonderlijke ziekte perioden (S)
Totaal aantal ziektedagen (T)Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :