Bradfordscale voor problematische personneel afwezigheden

Het bepalen van de Bradfordscore helpt
om problematische afwezigheden
in kaart te brengen:
<=45=OK; 46-100=Opvolgen; 101-900=Problematisch;
>900=Dringend bespreken.
In niet gebruikte velden "0" invoeren
Formule: S≤ * T = B
S=som van de afzonderlijke ziekteperioden
over een bepaalde periode (meestal 52 weken)
T=totaal aantal ziektedagen over dezelfde periode.
Naam werknemer
Aantal afzonderlijke ziekte perioden (S)
Totaal aantal ziektedagen (T)


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :