Jaarlijkse kost woningventilatie syteemD (met warmteterugwinning)

Filters en roosters 1X per maand reinigen
Jaarlijks vervangen van de filters.
Jaarlijks kanalen laten reinigen.
Rendement ventilatie systeemD +/- 90%.
Kostprijs filter
Jaarlijkse reiniging kanalen
Vermogen ventilator Wh
Jaarlijkse verwarmingskostDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :