Totale hoeveelheid na verdunnen van hoeveelheid alcohol met water og fruitsap.

Alcohol met gekende hoeveelheid
en gekend alcohol gehalte
Alcohol gehalte 1 °
Aantal liter liters
Gewenst alcohol gehalte
Gewenst alcohol gehalte 2
van het eindproduct
°Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :