Vloeistof snelheid in een leiding volgens diameter en debiet.

Andere berekeningen: drijfvermogen rioleringbuis of volume en oppervlakte afvoerbuis

Beoordeel deze berekening:
Velden invullen
Debiet
Binnendiameter


Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid