Vloeistof snelheid in een leiding volgens diameter en debiet.

Andere berekeningen: drijfvermogen rioleringbuis of volume en oppervlakte afvoerbuis

Velden invullen
Debiet
Binnendiameter

copy safe
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid