Vloeistof snelheid in een leiding volgens diameter en debiet.

Andere berekeningen: drijfvermogen rioleringbuis of volume en oppervlakte afvoerbuis

De 2 velden invullen

copy safe
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid