Kreatine klaring volgens formule Cockroft-Gault

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

De kreatinineklaring kan bij benadering worden
geschat uit alleen het nuchter serum-kreatinine gehalte,
m.b.v. de Cockroft-Gault formule
waarin een resultaat boven de 90 normaal is.
Mannen: [(140-leeftijd)*gewicht]/(0.81*Sk)
Vrouwen: {[(140-leeftijd)*gewicht]/(0.81*Sk)}*0.85
Geslacht
Leeftijd jaar
Gewicht Kg
Serum kreatine µmol/L


Naar andere berekeningen gezondheid
Terug naar home paginaDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid