Creatinine klaring volgens formule Cockroft-Gault.

Andere berekeningen: MAP berekenen of Hypernatriëmie

Deze site doorzoeken met een trefwoord

De Creatinineklaring kan bij benadering worden
geschat uit alleen het nuchter serum-creatinine gehalte,
m.b.v. de Cockroft-Gault formule
Mannen: [(140-leeftijd)*gewicht]/(72*SC)
Vrouwen: {[(140-leeftijd)*gewicht]/(72*SC)}*0.85
Geslacht
jaar
Kg
mg/dl
Normale waarden voor creatinine liggen
tussen 0.7 en 1.2 mg/dl.


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid