Dagprestaties berekenen volgens begin en eindtijd

Andere berekeningen: tijd naar decimaal of minuten naar uren

Tijden invullen
Uren max 24, minuten max 59.
Indien niet van toepassing
veld invullen met "0".
Begin tijd
Eind tijd
Pause minutenDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :