The EclecticSite

Informatie is geen vervanging voor medische zorg.

(Disclaimer)


De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat ze niet geheel correct of verouderd is.
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals maar enkel en alleen voor educatieve doeleinden.
De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.
Eclectic-Site, de webmaster of rechthebbenden zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.
Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts.

Terug naar HomePage

Terug naar vorige pagina