Disclaimer van Eclecticsite.


Informatie is geen vervanging van gespecialiseerde diensten.

De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld.
Desondanks is het mogelijk dat ze niet geheel correct of verouderd is.
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde professionals maar enkel en alleen voor educatieve doeleinden.

Eclecticsite, de webmaster of rechthebbenden zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.

Terug naar HomePage

Terug naar vorige pagina

Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :