Newton kracht omvormen naar druk per vierkante meter..

Andere berekeningen: Logaritmen of Breuken

Een newton is een eenheid voor kracht.
De newton (symbool N) is de SI-eenheid van kracht, dat wil zeggen de eenheid die in het internationale stelsel van eenheden wordt gebruikt.
De newton is gedefinieerd als de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 m/s² geeft.
De newton is genoemd naar Isaac Newton, een beroemde natuurkundige die de wetten van de beweging en de zwaartekracht formuleerde.

De 2 velden invullen.
Maak een keuze voor de drukeenheid
NewtonDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :