Simuleer met kostprijzen, rendementen en brandstoffen de kostprijs van uw verwarming.

Prijzen Energiebronnen
BronPrijs in BronPrijs in BronPrijs in
Droog hout / kg Stookolie / liter Kolen / kg
Gas / m3 Propaan / m3 HoutPellets / kg
Elektriciteit
nachttarief
/ kWh Electriciteit
exclusief nacht
/ kWh
    Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :