Javascript expressies evalueren

Opgepast!! Javascript is een programmeertaal en maakt een verschil tussen hoofd en kleine letters.

Expressie invullen

Help
 • Je kan een eenvoudige berekening inbrengen zoals : 3/2 + 4*(12+3).
 • Je kan ook Javascript codes inbrengen.
 • Bv. om de waarde van pi te kennen (p), tip : PI
 • Om het logaritme van 3 te berekenen tip : log(3)
 • Om 2 te verhogen tot de 3rd macht tip : pow(2,3)
 • Om de oppervlakte te weten van een cirkel met diameter 9 tip : PI*pow(9/2,2)
Aangenomen wiskundige operatoren
 • + optellen
 • - afrekken
 • / delen
 • * vermenigvuldigen
 • () hiŽrarchie (4 + 1) / 2 of 4 + 1 / 2
 • % modulus - voorbeeld (8 + 7) % 13 geeft als resultaat 2
Aangenomen vergelijksoperatoren
 • == gelijk aan - voorbeeld : 5 == 4 retourneert onwaar
 • != niet gelijk aan - voorbeeld : 5 != 4 retourneert waar
 • < minder dan - voorbeeld : 5 < 4 retourneert onwaar
 • > groter dan - voorbeeld : 5 > 4 retourneert waar
 • <= minder of gelijk aan - voorbeeld : 5 <= 4 retourneert onwaar
 • >= groter of gelijk aan - voorbeeld : 5 >= 4 retourneert waar
 • && logische EN - voorbeeld : 5 > 4 && 3>4 retourneert onwaar
 • || logische OF - voorbeeld : 5 > 4 || 3>4 retourneert waar
 • ! logische NIET - voorbeeld : !(5==5) retourneert onwaar
Wiskundige eigenschappen constanten (opgepast hoofdletters)
 • LN10 (Natuurlijke log van 10, = 2.302)
 • LN2 (Natuurlijke log van 2, = 0.693)
 • LOG2E (Logaritme van E naar basis 2, = 1.442)
 • LOG10E (Logaritme van E naar basis 10, = 0.434)
 • PI (PI = 3.14169) Functies (enkel kleine letters)
  • abs(x) (absolute waarde van x)
  • acos(x) (arc cosinus van x, in radians)
  • asin(x) (arc sinus van x, in radians)
  • atan(x) (arc tangens van x, in radians)
  • ceil(x) (volgende grootste integer dan x)
  • cos(x) (cosinus van x, x in radians)
  • floor(x) (volgende kleinste integer dan x)
  • log(x) (natuurlijke logaritme van x)
  • pow(x,y) (x aande macht y)
  • random() (willekeurig getal tussen 0 en 1)
  • round(x) (afronding van x)
  • sin(x) (sinus van x, x in radians)
  • sqrt(x) (vierkantswortel van x)
  • tan(x) (tangens van x, x in radians)


 • Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :