Javascript expressies evalueren

Opgepast!! Javascript is een programmeertaal en maakt een verschil tussen hoofd en kleine letters.
Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Expressie invullen
Resultaat
Help
 • Je kan een eenvoudige berekening inbrengen zoals : 3/2 + 4*(12+3).
 • Je kan ook Javascript codes inbrengen.
 • Bv. om de waarde van pi te kennen (p), tip : PI
 • Om het logaritme van 3 te berekenen tip : log(3)
 • Om 2 te verhogen tot de 3rd macht tip : pow(2,3)
 • Om de oppervlakte te weten van een cirkel met diameter 9 tip : PI*pow(9/2,2)
Aangenomen wiskundige operatoren
 • + optellen
 • - afrekken
 • / delen
 • * vermenigvuldigen
 • () hiėrarchie (4 + 1) / 2 of 4 + 1 / 2
 • % modulus - voorbeeld (8 + 7) % 13 geeft als resultaat 2
Aangenomen vergelijksoperatoren
 • == gelijk aan - voorbeeld : 5 == 4 retourneert onwaar
 • != niet gelijk aan - voorbeeld : 5 != 4 retourneert waar
 • < minder dan - voorbeeld : 5 < 4 retourneert onwaar
 • > groter dan - voorbeeld : 5 > 4 retourneert waar
 • <= minder of gelijk aan - voorbeeld : 5 <= 4 retourneert onwaar
 • >= groter of gelijk aan - voorbeeld : 5 >= 4 retourneert waar
 • && logische EN - voorbeeld : 5 > 4 && 3>4 retourneert onwaar
 • || logische OF - voorbeeld : 5 > 4 || 3>4 retourneert waar
 • ! logische NIET - voorbeeld : !(5==5) retourneert onwaar
Wiskundige eigenschappen constanten (opgepast hoofdletters)
 • LN10 (Natuurlijke log van 10, = 2.302)
 • LN2 (Natuurlijke log van 2, = 0.693)
 • LOG2E (Logaritme van E naar basis 2, = 1.442)
 • LOG10E (Logaritme van E naar basis 10, = 0.434)
 • PI (PI = 3.14169) Functies (enkel kleine letters)
  • abs(x) (absolute waarde van x)
  • acos(x) (arc cosinus van x, in radians)
  • asin(x) (arc sinus van x, in radians)
  • atan(x) (arc tangens van x, in radians)
  • ceil(x) (volgende grootste integer dan x)
  • cos(x) (cosinus van x, x in radians)
  • floor(x) (volgende kleinste integer dan x)
  • log(x) (natuurlijke logaritme van x)
  • pow(x,y) (x aande macht y)
  • random() (willekeurig getal tussen 0 en 1)
  • round(x) (afronding van x)
  • sin(x) (sinus van x, x in radians)
  • sqrt(x) (vierkantswortel van x)
  • tan(x) (tangens van x, x in radians) • Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :