Molaire massa van een schijkundig element of formule

Molaire Massa
Een chemische formule inbrengen zoals K2Cr2O7,
CH3CH2COOH, KFe[Fe(CN)6]3,
of Na2B4O7.10H20 zal na het klikken op
"Bereken het moleculair gewicht" het percentage berekent
worden van de verschillende elementen, alsook de moleculaire massa
van het geheel.
Opgepast! naargelang het element hoofd en kleine letters gebruiken
(bv. Na, Cr enz...)
Niet meer dan 2 verschillende nivo's haakjes gebruiken.
De kristallisatie molecule op het einde inbrengen.

Tip de Formule hierDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :