V
ermogen elektrische motor berekenen.

Lees deze disclaimer
Wil je nieuwe berekeningen en/of opmerkingen in deze categorie? Vraag hier
Naar lijst categoriŽn
1 - Pompmotoren
Pompmotoren
γ = N/m3
Q = m3/h
h = m
η =
Zelfstandige medewerker
voor: boekhouding;
administratie en cashcollecting.

γ  het specifiek gewicht is van de vloeistof, uitgedrukt in N/m3 (9810 N/m3 voor water en 8000 N/m3 voor petroleum bv.)
Q  pomp capaciteit in m3/uur.
h  de opvoerhoogte in meters
η  rendement factor van de pomp (0.50 ~ 0.70)
2 - Kraan & liftmotoren
Maak uw keuze
Type

Kraan & liftmotoren
L = kg (laadvermogen)
v = m/s
η =
Zelfstandige medewerker
voor: boekhouding;
administratie en cashcollecting.

L  is het maximale laadvermogen in kg.
v  de opwaardse snelheid in m/sec.
η  rendement factor van het totaal systeem (0.50 ~ 0.70)

3 - Ventilator & compressormotoren
Ventilator & compressormotoren
Q = m3/h
Dp = bar
η =
Zelfstandige medewerker
voor: boekhouding;
administratie en cashcollecting.

Q  luchtdebiet in m3/uur.
Dp  de drukverhoging in bar = 105 Pa(N/m2).
η  rendement factor van het totaal systeem (0.50 ~ 0.70)

Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :