Temperaturen in diverse eenheden omrekenen met formule

Andere berekeningen: meter naar foot of zij wind

Temperatuur in het juiste vak
invoeren en het resultaat
verschijnt in de 7 andere vakken.
  °Fahrenheit
  °Celsius
   Kelvin
  °Rankine
  °Réaumur
  °Delisle
  °Rømer
  °Newton

VanNaarFormule
Fahrenheit
Fahrenheit -->Celsius°C = (°F - 32) / 1.8
Fahrenheit -->KelvinK = (°F + 459.67) / 1.8
Fahrenheit -->Rankine°Ra = °F + 459.67
Fahrenheit -->Réaumur°Ré = (°F - 32) / 2.25
Fahrenheit -->Delisle°De = (212 - °F) × 5/6
Fahrenheit -->Rømer°Rø = (°F - 32) × 7/24 + 7.5
Fahrenheit -->Newton°N = (°F - 32) × 11/60
Celcius
Celsius -->Fahrenheit°F = °C × 1.8 + 32
Celsius -->KelvinK = °C + 273.15
Celsius -->Rankine°Ra = °C × 1.8 + 32 + 459.67
Celsius -->Réaumur°Ré = °C × 0.8
Celsius -->Delisle°De = (100 - °C) × 3/2
Celsius -->Rømer°Rø = (°C × 21/40) + 7.5
Celsius -->Newton°N = °C × 33/100
Kelvin
Kelvin -->Celsius°C = K - 273.15
Kelvin -->Fahrenheit°F = K × 1.8 - 459.67
Kelvin -->Rankine°Ra = K × 1.8
Kelvin -->Réaumur°Ré = (K - 273.15) × 0.8
Kelvin -->Delisle°De = (373.15 - K) × 3/2
Kelvin -->Rømer°Rø = (K - 273.15) × 21/40 + 7.5
Kelvin -->Newton°N = (K - 273.15) × 33/100
Rankine
Rankine -->Celsius°C = (°Ra - 32 - 459.67) / 1.8
Rankine -->Fahrenheit°F = °Ra - 459.67
Rankine -->KelvinK = °Ra / 1.8
Rankine -->Réaumur°Ré = (°Ra - 32 - 459.67) / 2.25
Rankine -->Delisle°De = (671.67 - °Ra) × 5/6
Rankine -->Rømer°Rø = (°Ra - 491.67) × 7/24 + 7.5
Rankine -->Newton°N = (°Ra - 491.67) × 11/60
Réaumur
Réaumur -->Celsius°C = °Re × 1.25
Réaumur -->Fahrenheit°F = °Re × 2.25 + 32
Réaumur -->KelvinK = °Re × 1.25 + 273.15
Réaumur -->Rankine°Ra = °Re × 2.25 + 32 + 459.67
Réaumur -->Delisle°De = (80 - °Re) × 15/8
Réaumur -->Rømer°Rø = °Re × 21/32 + 7.5
Réaumur -->Newton°N = °Ré × 33/80
Delisle
Delisle -->Celsius°C = 100 - °De × 2/3
Delisle -->Fahrenheit°F = 212 - °De × 6/5
Delisle -->KelvinK = 373.15 - °De × 2/3
Delisle -->Rankine°Ra = 671.67 - °De × 6/5
Delisle -->Réaumur°Ré = 80 - °De × 8/15
Delisle -->Rømer°Rø = 60 - °De × 7/20
Delisle -->Newton°N = 33 - °De × 11/50
Rømer
Rømer -->Celsius°C = (°Rø - 7.5) × 40/21
Rømer -->Fahrenheit°F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32
Rømer -->KelvinK = (°Rø - 7.5) × 40/21 + 273.15
Rømer -->Rankine°Ra = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 491.67
Rømer -->Réaumur°Ré = (°Rø - 7.5) × 32/21
Rømer -->Delisle°De = (60 - °Rø) × 20/7
Rømer -->Newton°N = (°Rø - 7.5) × 22/35
Newton
Newton -->Celsius°C = °N × 100/33
Newton -->Fahrenheit°F = °N × 60/11 + 32
Newton -->KelvinK = °N × 100/33 + 273.15
Newton -->Rankine°Ra = °N × 60/11 + 491.67
Newton -->Réaumur°Ré = °N × 80/33
Newton -->Delisle°De = (33 - °N) × 50/11
Newton -->Røhmer°N × 35/22 + 7.5


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid