Op en aftellen van tijdseenheden resultaat in decimale tijd.

Andere berekening: tijd naar decimale tijd

Tijden inbrengencopy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :