Restvolume Tapeziumvormige tank berekenen

Enkel 5 velden invullen

Enkel 5 velden invullen het 6de veld
wordt berekend. Indien de vorm
een driehoek is moet veld b1=0.

trapeze tank
Basis1 (b1)
Basis2 (b2)
Totale hoogte (H)
Vloeistof hoogte (h1)
Lengte (L)
Volume
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :