Elementen van een trapezium

Andere berekeningen: gelijkbenige tratezoïde of symetrische vijfhoek

Lange basis (a)
Zijde (b)
Korte basis (c)
Zijde (d)Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :