Gepresteerde tijd van opdracht meten (werkt op de achtergrond)

Andere berekeningen: controle getal OGM of interest factor

Tijdregistratie starten en stoppen


Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :