Spanningsverlies op geleiders en kabels berekenen volgens belasting.en temperatuur.

In te vullen velden
Nieuwe versie voor maximum stroom
bij een kern temperatuur van 70°C
Materiaal
Bedrading
Spanning en fase
m
A
Standaard draadsecties.
Maximum kern temperatuur 70°C
0.25 mm²3A
0.50 mm²6A
0.75 mm²12A
1.00 mm²15A
1.50 mm²18A
2.50 mm²26A
4.00 mm²34A
6.00 mm²44A
10 mm²61A
16 mm²82A
25 mm²108A
35 mm²135A
50 mm²168A
70 mm²207A
95 mm²250A
120 mm²292A
150 mm²335A
240 mm²453A
300 mm²505A

kopie warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :