Densiteit, is een fysische grootheid die aangeeft hoeveel massa
er per volume in een object aanwezig is

Andere berekeningen: Spanning of Goude snede

Densiteit, ook wel dichtheid genoemd, is een fysische grootheid die aangeeft hoeveel massa er per volume-eenheid in een object, stof of substantie aanwezig is.
Met andere woorden, het geeft aan hoeveel materie er in een bepaalde hoeveelheid ruimte is gepropt.

De 2 velden invullen.
Materiaal kiezen:Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :