Met deze werk- en vermogenscalculator kunt u het mechanische vermogen bepalen.

Andere berekeningen: Velocity of Acceleratie

Arbeid is in de natuurkunde een maat voor het werk dat gedaan wordt, of de inspanning die door
een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een massa.
Is de krachtbron een constante kracht F en wordt de massa verplaatst over een afstand s in de richting van de kracht,
dan is de arbeid W het product van de kracht en de afgelegde weg:

De 2 velden invullen.Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :