Kleurkode mica condensatoren

Selecteer de waarden
Eerste cijfer Eerste significant cijfer
Tweede cijfer Tweede significant cijfer
Derde cijfer Waarde vermenigvuldiger
Percentage band Percentage tolerantie

Resultaten
Waarde condensator
Kode op de condensatorDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :