Kleukode van tantalum condensatoren

Selecteer de banden
Eerste band Eerste significant cijfer
Tweede band Tweede significant cijfer
Stip Waarde vermenigvuldiger
Beschikbare toleranties Tolerantie
Spanning band Maximum spanning

Resultaten
Waarde condensator:
Eerste Significant Cijfer
Tweede Significant Cijfer
Maximum Spanning
Stip is ce vermenigvuldigerDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :