Kleukode van tantalum condensatoren

Selecteer de banden
Eerste band Eerste significant cijfer
Tweede band Tweede significant cijfer
Stip Waarde vermenigvuldiger
Beschikbare toleranties Tolerantie
Spanning band Maximum spanning

Resultaten
Waarde condensator
Eerste Significant Cijfer
Tweede Significant Cijfer
Maximum Spanning
Stip is ce vermenigvuldigerDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :