Signaal vertraging in een RC schakeling.

Andere berekening: resonantie spoel-condensator

RC vertraging
Alle velden invullen.
Uitgangspanning moet lager zijn
dan de ingangspanning.
Formule: t=-log((V-Vo)/V)*R*C
Ingangspanning (V) V
Uitgangspanning (Vo) V
Weerstand (R1)
Condensator (C1)


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :