Berekening om de brekingshoek te meten wanneer lichtgolf
een grens passeert volgens Snell's wet.

Andere berekeningen: Licht vergelijking of Camera pixels

Brekingshoek is de buiging van het pad van een lichtgolf wanneer deze de grens passeert die twee media scheidt.
Breking wordt veroorzaakt door de snelheidsverandering die een golf ondervindt wanneer deze van medium verandert.

principe hefboom
Veld invullen.
Medium n1 kiezen
Medium n2 kiezen
°Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :