Inductie van vlakke spiraal spoel

De 4 velden invullen
Enkel voor frequenties < 30MHz.Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :