Meetkunde, breuken en andere berekeningen.

 1. Een referentiehoek is de kleinste scherpe hoek die de eindarm van de hoek maakt.
 2. Omrekenen van een polaire coordinaten systeem naar een cartesisch systeem.
 3. Omrekenen van een cartesische coordinaten systeem naar polaire.
 4. Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is
 5. De eenheidscirkel is een handig hulpmiddel bij de goniometrie.
 6. Trigonometrische identiteiten zijn gelijkheden tussen verschillende trigonometrische functies
 7. Een hefboom is een mechanisme waarmee een kleine kracht in combinatie met een grote beweging.
 8. Met deze werk- en vermogenscalculator kunt u het mechanische vermogen bepalen.
 9. Densiteit, is een fysische grootheid die aangeeft hoeveel massa er per volume aanwezig is
 10. De spanning op een voorwerp is gelijk aan het product van de massa en de zwaartekracht
 11. Bereken het percentage tussen twee percentages en de procentpunten
 12. Het wortelgemiddelde kwadraat is gelijk aan de vierkantswortel.
 13. Kruis vermenigvuldigen om een ombekende van een breuk te vinden
 14. Het omgekeerde bepalen van een breuk of een geheel getal
 15. Bereken het percentage tussen twee getallen en hun verschil
 16. Maximale hoogte van een projectiel volgens hoek en snelheid.
 17. Restwaarde of modulo berekenen van een macht gedeelt door een getal.
 18. Bereken de tweede lengte voor een gulden snede te maken.
 19. Het massamiddelpunt, gemeenschappelijk zwaartepunt berekenen.
 20. Bereken het midden punt van een lijn in coordinaten
 21. Bereken een sequentie na optellen van een getal
 22. Hoek meten tussen kleine en grote wijzer klok
 23. Bereken de macht van een getal met een breuk
 24. Bereken de hoek van een segment lengte
 25. Logaritme met willekeurige basis
 26. Sterke getallen volgens Krishnamurthy
 27. Som aantal even of oneven getallen
 28. Gelijke breuken genereren
 29. Speciale talstelsels voor het voorstellen van getallen van 2 binair tot 25
 30. Rekenkundige operaties op machten
 31. Gemengde getallen ordenen
 32. Percentage van 2 getallen.
 33. Breuk omrekenen in percentage.
 34. Bereken een onechte breuk.
 35. Veelvoud van een getal.
 36. Getal omvormen naar breuk.
 37. Grootste gemene deler en kleinste veelvoud.
 38. Getal testen als priemgetal.
 39. Priemgetal vinden in een bereik
 40. Armstrong getal vinden in een bereik.
 41. Harshad of Niven getal vinden in een bereik.
 42. Willekeurige getallen genereren.
 43. Rekenkundige en meetkundige sequentie.
 44. Stelsel door vergelijkingen met 1 of meer onbekenden
 45. x-Macht van een getal
 46. Berekeningen met breuken
 47. Fibonacci reeks
 48. Kontrole of een getal een priemgetal is
 49. Bepaal de grootste gemene deler
 50. Kleinste veelvoud van 2 getallen
 51. Fakulteit (!) berekenen
 52. Onbekende oplossen in een vergelijking
 53. Combinatie van k elementen in n verzamelingen
 54. Berekeningen met merkwaardige uitslag
 55. Rationaal getal berekenen
 56. Vergelijking oplossen volgens stelling van Kramer
 57. Bereken het restgetal van een deling
 58. Getal omvormen in wetenschappelijke notatie
 59. Binaire getallen optellen en aftrekken
 60. Getal vermenigvuldigen en delen met PI
 61. Hexadecimale getallen optellen en aftrekken
 62. Macht en wortel van binaire getallen
 63. Macht en wortel van hexadecimale getallen
 64. Afgelegde afstand van een voertuig met een bepaald toerental van het wiel
 65. Gemiddelden en statistieken van en getallenreeks
 66. Correcte afronding van een getal
 67. Driehoeksmeetkundige parameters berekenen
 68. Controleer of een getal deelbaar is door 11
 69. Volumen rangschikken van grootste naar kleinste
 70. Breuk vereenvoudigen
 71. Oefeningen met breuken
 72. Aritmetisch en meetkundig gemiddelde
 73. Merkwaardige getallen in wiskunde

 1. Wat is de muntrotatieparadox? met deze berekening zal alles duidelijk zijn
 2. Bereken de lengte van een raaklijn aan een cirkel
 3. Ingeschreven vierkant in een cirkel en omgekeerd
 4. Alle parameters voor een quart cirkel berekenen
 5. Berekent alle parameters van een halve vierkantige kite.
 6. Berekent de overlapping van 2 cirkels met verschillende stralen
 7. Gelijkbenige rechthoek berekenen met omschreven cirkel
 8. Bereken alle parameters van pijlvormige raaklijnen aan een cirkel.
 9. Bereken de maansikkel van twee overlappende cirkels
 10. Alle parameters van een vierkant a-d-P-O berekenen
 11. Parameters berekenen van een cycloide
 12. Parameters berekenen van een rechte driehoek met hoeken 45 45 90
 13. Oplossen van koorde segment lengte en segment oppervlakte
 14. Trapezium met afgeronde kop of knoll toren
 15. Alle parameters van een kwart cirkel berekenen
 16. Parameters van een cirkel segment berekenen
 17. Parameters van een vier zijdig cyclisch figuur
 18. Parameters van een open lijst
 19. Halve gelijkbenige driehoek
 20. Polycirkel omtrek en oppervlakte
 21. Gelijkbenige trapezium
 22. Lancet of gotische boog berekenen
 23. Hypocicloide berekenen
 24. Hart vormig figuur berekenen
 25. Hexagram of Davidster berekenen
 26. Halve octogoon berekenen
 27. 5-benige 3D ster
 28. Radialen naar graden en omgekeerd
 29. Vermijden van driehoek ongelijkheid
 30. Hoogte van een driehoek berekenen volgens Hero's formule
 31. Driehoornig geometrische figuur.
 32. Oppervlakte Franz Reuleaux driehoek.
 33. Cirkel segment hoogte
 34. Octagram berekenen
 35. Gelijkbenig kruis berekenen
 36. Rechte trapezo´de
 37. Uitgerekte hexagoon
 38. Pijl vormige hexagoon
 39. Gelijkbenige trapezo´de
 40. Parameters ruit of rhombus oplossen
 41. Pentagon als huis doorsnede
 42. Symetrische concave zeshoek
 43. Fourstar vier ster elemen,ten
 44. Axiaal symetrische vijfhoek
 45. Elementen van een pijl vormige figuur.
 46. Elementen van een Lakshmi ster.
 47. Elementen van een polygoon met n zijden.
 48. Elementen van een polygoon ring met n zijden.
 49. Elementen van een decagon.
 50. Lemniscaat volgens Bernoulli.
 51. Afgeronde rechthoek.
 52. Gekruiste rechthoek.
 53. Afgesneden rechthoek.
 54. Elementen berekenen van een pentagram.
 55. Afgeknot vierkant.
 56. Gouden rechthoek volgens Leonardo da Pisa.
 57. Bissectrice van ongelijke driehoek.
 58. Snijpunt van 2 gelijke cirkels.
 59. Rechte driehoek oplossen met hypotenusa en een zijde.
 60. Hoogte cirkelsegment op verschillende plaatsen van de koorde.
 61. Afstand dmv coordinaten (x,y)
 62. Driehoek oppervlakte dmv coordinaten (x,y)
 63. Driehoek schalen dmv co÷rdinaten (x,y)
 64. Sinus, cosinus, tangens en log van een getal
 65. Cirkel oplosser
 66. Parameters van regelmatige veelhoek
 67. Parameters van trapezium berekenen
 68. Hoek afstand en grootte
 69. Driehoek oplosser
 70. Stelling van Pythagoras
 71. Oppervlakte en omtrek ellips
 72. Cirkel segment oplossen
 73. Rechte driehoek oplossen
 74. Hoeken van een veelhoek berekenen
 75. Gelijkbenige driehoek oplossen
 76. Gelijkzijdige driehoek oplossen
 77. Zijde van gelijkzijdige driehoek berekenen volgens omschreven cirkel
 78. Meetkundige ruit oplossen
 79. Oppervlakte en hoeken van een onregelmatige veelhoek berekenen
 1. Bereken alle parameters van een bolkap.
 2. Bereken alle parameters van een sphere.
 3. Oppervlakte en volume driekoekprisma.
 4. Volume en opervlakte van een capsule berekenen.
 5. Volume gedeeltelijk gevulde kegel.
 6. Oppervlakte en volume van een ellipso´de en sfero´de
 7. Volume van prisma, piramide, kegel, kubus en bol
 8. Berekenen van ovale tank
 9. Gedeeltelijk gevulde ovale tank
 10. Trapeziumvormige tank
 11. Cilinder met bolvormige uiteinden
 12. Piramide oplossen
 13. Cilinder met schuin vlak
 14. Volume en oppervlakte van een bolkap
 15. Volume van holle cilinder
 16. Volume en oppervlakte van bolsegment
 17. Oppervlakte en volume van ruimtelijke figuren
 1. Converteren tussen binair, octaal, hexadecimaal en decimaal
 2. Equivalente hoekeenheden
 3. Niet-metrische eenheden optellen
 4. Getal vergelijken in diverse eenheden
 5. Welk is de mm waarde van een AWG draadDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid