Algemene berekeningen van diverse metingen.


 1. Bereken het verlies van calorien met trap of ladder te klimmen
 2. De lichtsnelheid in vacuüm, dat is precies gelijk aan 299.792.458 m/sec..
 3. Een slinger bestaat uit een massa opgehangen aan het uiteinde van een koord.
 4. Berekening van perfecte gelijkheid tussen twee verschillende gewichten.
 5. Druk calculator om de druk uigeoefend op een oppervlakte te meten.
 6. Papier dikte berekenen in millimeter en caliper.
 7. Bereken de tweede wet van Newton in acceleratie en kracht.
 8. Bereken de potentiele zwaartekracht opgeslagen energie.
 9. Berekenen van de afstand tussen oog en horizon.
 10. Bereken de snelheid voor een zekere afstand af te leggen.
 11. Bereken de leegloop tijd van een container volgens afname.
 12. Aantal liters regenval op een bepaald oppervlakte.
 13. Bliksem afstand meten.
 14. Keuzemenu drijfvermogen vlotten
 15. Drijfvermogen van vlot met autobanden
 16. Relatieve centrifugale kracht berekenen
 17. Drukverlies in een leiding door wrijving
 18. mengverhouding van diverse producten
 19. Verhouding vermogen massa
 20. Eindsnelheid bol op helling
 21. Snelheid en tijd voor een drag race
 22. Druk in Pascal van een object over een bepaalde oppervlakte
 23. Afgelegde tijd en afstand van een voorwerp met bepaalde hoek en snelheid
 24. Drijfvermogen van vlot met PVC buizen
 25. Drijfvermogen van vlot met piepschuim
 26. Tijd berekenen voor opgerold materiaal af te rollen
 27. Omtreksnelheid of tipsnelheid van turbine, waaier enz.
 28. Lengte van gekruiste aandrijfriem berekenen
 29. As afstand van aandrijfriem berekenen
 30. Lengte van aandrijfriem berekenen
 31. Eindsnelheid of terminal velocity
 32. Bepaal de hoogte en tijdstip van een vallend voorwerp
 33. Afstand naar tijd en snelheid
 34. Virtuele temperatuur berekenen
 35. Dauwpunt berekenen volgens relatieve vochtigheid en temperatuur
 36. Hoeveel kracht om een massa op een helling te duwen
 37. Restvolume in gedeeltelijk gevulde graansilo
 38. Metrisch naar foot en inch en omgekeerd
 39. Rekenen met tijd, snelheid en afstand
 40. Hoeveel km kan ik rijden voor goedkopere brandstof
 41. Simulatie om aan te tonen dat het nutteloos is een gedeelte van het traject met een hogere snelheid af te leggen
 42. Converteren van engelse eenheden
 43. Omzetten van aanslagen naar ASCII kode
 44. Internationaal nummeringsysteem
 45. Vergelijking snelheidseenheden
 46. Klimhoek en klimlengte
 47. Converteren van Bits en Bytes
 48. Geluidsnelheid volgens temperatuur
 49. Fahrenheit - Reaumur - Rankine - Kelvin en Celcius
 50. Temperatuurgevoel bij hoge windsnelheid
 51. Lengte van opgerold materiaal volgens diameter metrische eenheden
 52. Lengte van opgerold materiaal volgens diameter US eenheden
 53. Diameter van opgerold materiaal volgens lengte metrische eenheden
 54. Diameter van opgerold materiaal volgens lengte US eenheden
 55. Diameter van opgerold materiaal volgens gewicht
 56. Lengte van opgerold materiaal volgens gewicht metrische eenheden
 57. Lengte van opgerold materiaal volgens gewicht US eenheden
 58. Remafstand van wagen
 59. Kinetische energie van bewegende massa
 60. Volume berekenen van een ton
 61. Verhouding tijd, volume en debiet
 62. Snelheid in verschillende eenheden
 63. Omvormen van en naar romeinse getallen
 64. Benzine verbruik uitgedrukt in diverse eenheden
 65. Hoe groot was de ark van Noah
 66. Fietsversnellingen analyseren
 67. Beaufort schaal converteren naar km/h
 68. Getallen in engelse tekst omzetten
 69. Zijwind berekenen volgens rijrichting voertuig
 70. Go-Kart snelheid berekenen volgens wieldiameter koppeling en toerental
 71. Foutpercentage berekenen tussen geschatte en werkelijke hoeveelheden
 72. Snijsnelheid en toerental bij verspanen
 73. Bereken de bliksemafstand rekening houdend met de temperatuur
 74. Bereken de veerconstante
 75. Bereken de spoorlengte van een CD
 76. Bereken de lengte van een klokveer
 77. Optellen van niet metrische afstanden
 78. Densiteit volume en massa berekenen
 79. Volume van gedeeltelijk gevulde ton berekenen
 80. Bereken de gravitatie tussen twee massa's
 81. Relatieve vochtigheid meten met droge en natte thermometer
 82. Bereken de hoogte en breedte van een 16:9 scherm volgens diagonaal
 83. Drijfvermogen van zelfgemaakt vlot berekenen


Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid