Laatste groenten zaaien vr de vorst

Voor de datum van de eerste vorst te bepalen
kan men zich baseren op het gemiddelde van de laatste 5 jaar
(nu 11 december)
Datum geschatte eerste vorst
Dag Maand JaarDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :