Nieuwe Wapenwet

Fouten of opmerkingen melden kan onderaan deze pagina. Lees ook deze disclaimer
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe berekeningen ? schrijf u hier in.
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier
Ons forum is beschikbaar voor al jouw vragen hier

Navigatie Menu

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten.

 1. U BEZIT EEN VERBODEN WAPEN
 2. Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar Over welke wapens gaat het ? Het gaat voornamelijk over wapens die reeds verboden waren onder de oude wet :

  Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme vallen hier niet langer onder, maar het dragen ervan blijft onderworpen aan een wettige reden.

  Wat moet u doen ?

  Als u een verboden wapen bezit, dan moet u het afgeven binnen de 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht wordt, hetzij voor 9 december 2006.
  Dit kan straffeloos en anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.
  De afstand kan gebeuren bij de lokale politie van uw keuze.
  In het zeldzame geval dat u een door de vroegere wet vergund wapen zou bezitten, dat pas nu door de inwerkingtreding van de nieuwe wet verboden is geworden, dan moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

 3. U BEZIT EEN AUTOMATISCH VUURWAPEN
 4. Automatische vuurwapens zijn voortaan opgenomen in de categorie verboden wapens.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alle vuurwapens die, na elk afgevuurd schot, zich automatisch herladen en die met een druk op de trekker, een salvo van meerdere schoten kunnen afvuren.

  Wat moet u doen ?

  Als u een erkende wapenverzameling bezit, dan mag u het wapen verder behouden op voorwaarde dat u er de slagpin uit verwijdert en deze apart en achter slot bewaart.
  Zoniet moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

 5. U BEZIT ILLEGAAL EEN VUURWAPEN
 6. De wet wil bezitters van illegale vuurwapens maximaal de kans bieden hun wapens te regulariseren.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtig waren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).
  Voorbeelden :

  Wat moet u doen ?

  U moet binnen de 6 maanden na de vankrachtwording van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 december 2006 :

  Dit gebeurt straffeloos en in het geval van afstand ook anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.

 7. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR U EEN VERGUNNING (MODEL 4) HEEFT
 8. De nieuwe wet is onmiddellijk van toepassing op u.
  Dit betekent dat de geldigheidsduur van uw vergunning voortaan beperkt wordt tot 5 jaar, te rekenen vanaf haar afgifte of haar laatste betaalde wijziging.
  Hoewel de wet niet voorziet in een overgangstermijn, wordt er u toch een periode van 6 maanden gegeven vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, namelijk tot 9 december 2006, om uw vergunning op een ordelijke manier te laten vernieuwen.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtigwaren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).

  Wat moet u doen ?

  Er kunnen zich drie concrete situaties voordoen :

 9. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR GEEN VERGUNNING VEREIST WAS
 10. Vanaf nu zijn alle vuurwapens (de vroeger zogenaamde gwapens voor wapenrekkenh uitgezonderd) onderworpen aan een vergunning.
  Alleen jagers en sportschutters zijn hiervan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die onder de oude wetgeving behoorden tot de categorie van de zogenaamde jacht- en sportwapens. Zulk wapen is mogelijk reeds op uw naam ingeschreven met een bericht van overdracht (model 9) of een Europese vuurwapenpas. Dit volstaat echter niet meer.

  Wat moet u doen ?

  U beschikt over een periode van 6 maanden vanaf de vankrachtwording van de nieuwe wet op 9 juni 2006 om uw wapen aan te geven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.
  Er zijn 3 gevallen mogelijk :

 11. U BEZIT EEN ANDER TYPE WAPEN ?
 12. Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alarmwapens, wapens voor wapenrekken, seinpistolen, verdovingsgeweren, slachttoestellen, bogen, kruisbogen, wapens op lucht-, gas- of veerdruk, paintballwapens, namaakwapens, niet-verboden messen, zwaarden, degens, bajonetten, geneutraliseerde wapens.

  Wat moet u doen ?

  De nieuwe wet wijzigt niets voor u, tenzij uw wapen onder de oude wetgeving reeds vergunningsplichtig was. In dat geval wordt de geldigheidsduur van uw vergunning beperkt tot 5 jaar.
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :